Råd og veiledning - ungdomsteamet

Råd og veiledning

Vi gir råd og veiledning til ungdom mellom 15 – 22 år, med personlige og praktiske utfordringer.

Samtaler

Du kan også snakke med oss om du ikke har skoleplass eller jobb. Vi kan sammen forsøke å finne ut hvordan du kan gå veien videre. Vi vet om de fleste steder ungdommer kan få hjelp, eventuelt hvor du kan henvende deg i jungelen av offentlige kontorer.

Utekontakter

Vi jobber som utekontakter i Bydel Gamle Oslo, mandag til torsdag ettermiddag og kveld. Det betyr at vi er tilstede for ungdom der ungdom er.

Vi som jobber på ungdomsteamet har lang erfaring med og utdannelse i å arbeide med ungdom.

Praksisplasser

Riverside ungdomshus har praksisplasser for ungdom som av forskjellige årsaker står uten skole eller arbeid. Vi har fokus på gode rutiner og opplevelsen av mestring.  Praksislederne og ungdomsteamet har et tett samarbeid rundt ungdommene som er i praksis. All ungdom som er i praksis skal ha minimum 3 samtaler med en av de som jobber i ungdomsteamet, mange velger å ha samtaler jevnlig. I disse samtalene har vi fokus på hva ungdommen ønsker å gjøre når de er ferdig i praksis. Vi hjelper også ungdommen med å finne ut av hvor i systemet de kan henvende seg for å få hjelp med andre type spørsmål.

Når ungdom har fullført arbeidspraksis vil de få en attest som beskriver hva de har lært.

Ungdom som er i arbeidspraksis mottar individstønad fra NAV. Det er NAV som fatter vedtak, og som avgjør om ungdommen er i målgruppen for arbeidspraksis.

Ønsker du arbeidspraksis – kontakt ungdomsteamet!

Tilgjengelig

Ungdomsteamet er tilgjengelig for deg mandag til fredag fra klokka 09.00 – 22.00.

Vi har taushetsplikt og all kontakt med oss er frivillig!

Kontakt oss på telefon eller epost:

Ungdomsteamet Mobil
Ida ida.kristin.engen(at)bgo.oslo.kommune.no 900 74 066
Jaweria jawiera.javed(at)bgo.oslo.kommune.no 481 69 796