Fotokonkurranse. Vinn 5000.-

Fotokonkurranse for deg som er 16-25 år og bor i Oslo

Vinn 5000 kroner!

I år er det Skeivt kulturår fordi det er 50 år siden straffeloven som gjorde det forbudt for menn å ha sex med menn ble fjernet. I dag er det lov å åpent elske hvem man vil uavhengig av kjønn. For å feire dette inviterer OXLO Champions fotokonkurranse alle som er mellom 16-25 år og bor i Oslo kommune til å sende inn sitt aller beste bilde av å være ung, stolt og fri. Både skeive og streite er velkomne til å delta!

Hva får deg til å føle deg ung, stolt og fri? Hvor finnes det et skeivt mangfold? Hva mangler i din hverdag for at du skal kunne føle på denne friheten? Hvem kjenner du som er et godt forbilde? Hva er skeiv for deg? Hvilke måter å være skeiv på finnes det? Hva vil det si å være religiøs og skeiv? Hva vil det si å få være sammen med den man vil? Hva er et skeivt fotografi? Send inn et bilde som sier noe om dette og du kan vinne en premie dersom ditt bilde er topp 10!

FRIST FOR INNSENDELSE ER DEN 24. OKTOBER KL 23:59.

Bruk følgende lenke til å sende inn ditt bidrag: https://emi.wufoo.com/forms/ung-stolt-og-fri/

Med vennlig hilsen

Velferdsetaten

Enhet for mangfold og integrering (EMI)

Riverside ungdomshus - kompetansesenter for ungdom
Select Language
X