Kurset er lagt opp slik at elevene skal lære gjennom praktisk arbeid. I undervisningen brukes teori som grunnlag for det praktiske arbeidet og oppgavene. Det gis undervisning på mest mulig individuelt grunnlag som kan tilpasses den enkelte elev. Elevene skal gjennom kurset lage sin egen webside hvor de presenterer seg selv og sine grafiske- og webarbeider som de har laget i praksisperioden. De skal også lage sin egen blogg.

Kursets tempoplan tilsier at kurset vil gå over tre måneder som er normal bindingstid for praksisplasser. Ved behov kan både undervisningstid, kunnskaps-mengde og praksisplassens varighet justeres (maksimalt inntil 10 måneder). Dette både i de tilfeller hvor eleven bruker lang tid på å tilegne seg kunnskap, og i tilfeller hvor eleven viser god forståelse og det er ønskelig å gå dypere inn i emnene.

Det vil bli lagt vekt på forståelse av engelsk som er data-verdens “offisielle” språk, men vi har også undervisningsmateriell både på norsk og engelsk. Vi har egenutviklede kurshefter for alle disipliner som hovedsakelig er problembaserte (PBL). Undervisningen legger stor vekt på praktiske erfaringer hvor konkrete oppgaver gis som skal løses teknisk.

Kursinnhold

1. Datakunnskap og Internett

 • Grunnleggende datakunnskaper og innføring i praktisk
  internettbruk, og de store nettleserne Microsoft Edge/Mozilla Firefox/Chrome/Opera
 • Søkefunksjoner, og dypsøk
 • Etikk, nettvett og opphavsrett (copyright) til bilder og informasjon, layout og kildekode for nettsteder
 • Sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, holdninger og adferd på sosiale medier
 • Sikkerhetskopiering

2. Innføring i HTML og CSS

 • Lære å lage enkle websider i HTML/CSS
 • Forstå hva HTML* er, og hvordan det fungerer
 • Forstå hva CSS* og hvordan stilark fungerer

*HTML (Hypertext Markup Language)
*CSS (Cascading Styles Sheets)

3. Dreamweaver

 • Innføring i programmet Dreamweaver
 • Lære å lage hjemmesider med Dreamweaver
 • Lære funksjonene i programmet

4. Photoshop

 • Bildebehandling (retusjering og manipulasjon)
 • Klargjøring av bilder for bruk på websider
 • Klargjøring av bilder til trykk

5. Planlegging av en webside

 • Lære om fasene i et webprosjekt
 • Valg av teknologi (for nettside/blogg)
 • Hvilke populære CMS-løsninger finnes?
 • Bilde- og videobruk
 • Implementering av sosiale medier
 • Oppgaver og praktiske øvelser i planleggingen

6. Forståelse av webserver

 • Grunnleggende forståelse for hvordan en webserver fungerer
 • Oppsett av localhost (lokal testing av websider)
 • Installere og sette opp LAMP-stack (med DesktopServer eller XAMPP)
 • Sikkerhet
 • Hvordan gå live med nye websider

*Localhost (lokal datamaskin fungerer som en server)
*LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
*XAMPP (Cross-Platform [X], Apache [A], MySQL [M], PHP [P] and Perl [P])

Ungdom på praksis skal lage egne websider som kan legges ut på Internett (eller localhost). Disse sidene vil gjennom kurset utvikles etter hvert som ungdommene tilegner seg ny kunnskap om web og grafisk design. Den enkelte vil vise hva han/hun har lært i løpet av praksisperioden og presentere de grafiske arbeidene på websidene sine, som således kan fungere som en digital CV. De vil også få muligheten til å trykke et lite hefte med arbeidene de har utført gjennom perioden. Også dette kan være nyttig å ta med på for eksempel et arbeidsintervju eller et intervju til opptak på en kreativ skole hvor praktiske arbeider er av betydning for opptaket.

Praktisk

 • Innføring i web & grafisk design.
 • Lære å bruke verktøy for produksjon av websider
  ( HTML, Dreamweaver, Photoshop, wordpress)
 • Lage egne websider. Elevene har hvert sitt webprosjekt med sin egen webside med blogg
 • Publisere og oppdatere websider. Praktiske øvelser tilsvarende en jobbsituasjon
 • Produksjon av materiale for trykk
 • Prosjektarbeide

Applikasjoner

 • Adobe Photoshop (bildebehandling)
 • Adobe Dreamweaver (websider)
 • WordPress (webapplikasjon/cms)
 • Relevant utvalg av Plugins (programtillegg) for WordPress
 • Microsoft Windows operativsystem
 • Microsoft Edge / Internet Explorer / Mozilla Firefox / Chrome / Opera / Safari
 • Linux server (Ubuntu) og Windows Server
 • ServerPress (LAMP-stack) eller XAMPP

Målsetning

Kurset i web & grafisk design skal gi elevene kunnskap om prosessen bak det å lage websider. Elevene skal lære å bruke programmer som Dreamweaver, Photoshop og Flash i tillegg til enkel HTML og CSS-koding. Målet er at elevene skal lære å lage websider og blogger, samt å kunne oppdatere og videreutvikle sidene. Elevene skal gjennom praktisk arbeid bruke de forskjellige programmene for å lage gode websider. Gjennom kurset skal elevene gjennomføre et webprosjekt, og utvikle og oppdatere dette gjennom praktisk arbeide og oppgaver. Disse prosjektene kan senere brukes som referanse for hva elevene har tilegnet seg i løpet av kurset. Den enkelte elev lager sin egen mappe over alle arbeidene som er blitt laget i løpet av året slik at dette kan fungere som en portefølje ved en jobbsøknad eller eventuelt inntak på en kreativ fagskole o.l.

Rammebetingelser

Kurset i web & grafisk design er ment å ha praksisplasser for ungdom i alderen 15-22 år. Praksistiden er på minst 3 måneder, og kan forlenges inntil 10 måneder totalt. Både undervisningen og praksis vil foregå på dagtid (09:30 – 15:30). Et eget kursbevis skal dokumentere ferdigheter og tilegnede kunnskaper. Periodevis har ungdommene fått oppdrag i web & grafiske design fra bydelene, det private næringsliv og enkelte veldedige organisasjoner, slik at elevene kan lage sider som er ment benyttet profesjonelt og få erfaring med både kravspesifikasjoner, formgivning, design og tidsfrister.

Litteraturhenvisninger

Bli kjent med Adobe Photoshop
ISBN: 978-82-7772-319-8

HTML & CSS Guiden
ISBN: 82-412-0491-4

HTML – en referanse
ISBN: 978-82-772-320-4

HTML 5 W3C Recommendation 28 October 2014
Internett W3C org: http://www.w3.org/TR/html5/

CSS 3 Working group
Internett W3C org: http://www.w3.org/Style/CSS/

Andre aktiviteter

 • Felleslunsj (siste fredag/mnd)
 • Jobbsøkerkurs (obligatorisk for alle på praksis)
 • Kurs i personlig økonomi
 • Kurs i utfylling av selvangivelse
 • Turer/ekskursjoner:
  • Teknisk museum
  • Skolebesøk (skole, folkehøyskole)
  • Andre turer i regi av første etasje
 • Prosjektarbeid (prosjektuke)
 • Utstilling av prosjektarbeider
 • Publisering av arbeider på riverside.no og sosiale medier
 • Jule- og sommeravslutning

———————————————

Copyright © Riverside ungdomshus
Sist oppdatert: 21.09.2016

Praksisplass-brosjyre