Ungdomsteamet Arkiv

Jentegruppa på Riverside

Lyst til å bli med i jentegruppa på Riverside? Tilbudet er for jenter i alderen 15-22 år bosatt i Oslo. Vi møtes en dag i uken og gjør aktiviteter sammen, eller har temakvelder på Riverside …
Riverside ungdomshus - kompetansesenter for ungdom
Select Language
X