Søk VGS innen 1. mars

Viktige datoer for videregående skole 2023

Hvis du trenger hjelp til å søke skoleplass, kan du komme innom Riverside. Under finner du informasjon og tidsfrister angående søknad av videregående.

1. februar

1. mars

 • Søknadsfrist for ordinært inntak.
 • Søknadsfrist for søkere til lærefag.
 • NB! Etter dette tidspunktet vil det ikke være mulig å registrere eller endre søknader.

1. april

22. juni

 • Siste frist for ettersending av dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis, dokumentasjon på flytting, fagbrev/svennebrev).
  NB! Alle som ikke går på kommunale skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 må selv sende inn vitnemål/kompetansebevis! 
  NB! For skolegang som er fullført tidligere, må dokumentasjon sendes inn innen søknadsfristen 1. mars!
 • Frist for å sende inn adresseforandring.
 • Frist for innsending av dokumentasjon på endret karakter etter klage og etter ny eller utsatt prøve, og etter eventuell privatisteksamen. Den enkelte søker må sende inn dette selv.

Før sommerferien

 • Registrer forhåndssvar hvis du skal reise bort / ikke har tilgang til Internett i sommer. Forhåndssvar kan registreres med en gang du har registrert søknaden, og til og med 29. juni, på no.

Ca. 10. juli

 • Første inntak er klart. 8 dagers svarfrist.
  NB! Du skal svare på melding om inntak på www.vigo.no.

Ca. 13. august

 • Andre inntak er klart. Du svarer på melding om inntak etter andre inntak ved å møte opp første skoledag.

21. august

 • Tidspunkt for skolestart vil du finne sammen med melding om inntak på Vigo.no.
  NB! Hvis du ikke møter opp første skoledag mister du plassen din! Bare de som har fått skoleplass skal møte opp på skolen.

Har du spørsmål som du ikke finner svar på her på oslo.vilbli.no, kan du henvende deg til inntakskontoret på:
Telefon 23 05 10 02
Besøksadresse Strømsveien 102, Oslo

Telefon- og besøkstid

Mandag, tirsdag, onsdagkl. 12.00–15.00
Torsdagkl. 12.00–16.00
Fredagkl. 12.00–14.00  (juli og august kl. 12.00-15.00)

Les mer om søknadsfrister.

Les mer om utdanningsprogrammene.

Riverside ungdomshus - kompetansesenter for ungdom
Select Language
X