Bli med i Brukerrådet på Riverside ungdomshus

Brukerrådet på Riverside ungdomshus – Bli med og bestem hva som skjer på Riverside (drift, arrangementer, turer og andre prosjekter). Bli hørt i forbindelse med avgjørelser, og få sjansen til å komme med nye forslag. Brukerrådet består av ungdom som bruker Riverside.

Thumbsup animert - kontakt oss

Bli med! Kontakt Ria på mobil 481 69 796 eller jaweria.javed(at)bgo.oslo.kommune.no

Jaweria Javed (Ria)

Jaweria Javed (Ria)

Ruskonsulent

Jobber på ungdomsteamet vårt. Mobil: 481 69 796