Søk stipend fra Oslo kommune

15. mai er søknadsfristen for stipend.

Kunstnere, kulturarbeidere, forskere og unge talent kan søke stipend til aktiviteter i 2019. På denne måten ønsker Oslo kommune å bidra til en rikere kulturby.

Søknadsskjema på www. oslo.kommune.no

Videoveiledning til hvordan du søker

oslo-kommunes-kunst-og-kulturstipend
Diversestipend
Prosjekter, materialer, reiser og studier for profesjonelle kunstnere, musikere mm.
Stipendstørrelse: á kr 20.000 – 100.000

Etableringsstipend
Til etablering av nyutdannede kunstnere, musikere, dansere mm i alderen 22 til 35 år.
Stipendstørrelse: kr 20.000 – 100.000

Talentstipend
Stipend til unge talenter innen frivillig kulturfelt. Målet er å fremme talenter fra kunst- og kulturaktører mellom 18 – 25 år som er forbilder i frivilligheten.
Stipendstørrelse:kr 10.000 – 25.000

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling
Utenlandsopphold for Oslo-kunstnere og Oslo-opphold for internasjonale kunstnere, til opphold ved institusjon, som på forhånd er avtalt og der formell invitasjon foreligger.
Stipendstørrelse: kr 30.000 – 75.000

Kulturprofilstipend
Kulturprofilstipendet går til et særskilt kulturpolitisk satsingsområde som fastsettes årlig av Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Årets kulturprofilstipend skal gå til nyskapende scenekunstprosjekter for barn og unge.
Stipendstørrelse: kr 30.000 – 75.000

Munch- og Vigelandstipend
Til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger.
Stipendstørrelse kr 75.000 – 100.000

Riverside ungdomshus - kompetansesenter for ungdom
Select Language
X