Ukens bildekollasj fra web&grafisk praksisplass

Bildekollasj fra ungdommer på praksis

Ukens kollasj laget av ungdommer på web&grafisk praksisplass på Riverside ungdomshus. Med jevne mellomrom publiserer vi produksjoner fra våre praksisplasser. Slik kan alle dele gleden med dem etter hvert som de blir flinkere og flinkere. Dette publiseres også på de sosiale mediene som vi her på.

Ukens kollasj web&grafisk praksisplass - zoiks

Riverside ungdomshus - kompetansesenter for ungdom
Select Language
X