Læreplassgaranti i Oslo

I Oslo er du garantert læreplass i fagene under, hvis du oppfyller visse kriterier.

Læreplassgaranti i Oslo.

Bygg og anleggsteknikk

Betongfaget og tømrerfaget og malerfaget, murerfaget og tømrerfaget:

 • Alle fagene må være bestått
 • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
 • Gjennomført yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker i Vg2
 • Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju ved slutten av Vg2 og være aktiv søker til læreplass
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Les hele avtalen for betongfaget og tømrerfaget (PDF)

Les hele avtalen for malerfaget, murerfaget og tømrerfaget (PDF)

Restaurant og matfag

Kokkfaget og servitørfaget:

 • Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju ved slutten av Vg2 og være aktiv søker til læreplass
 • Alle fagene må være bestått
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Les hele avtalen for kokkfaget og servitørfaget (PDF)

Service og samferdsel

Salgsfaget, sikkerhetsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, logistikkfaget og yrkessjåførfaget:

 • Kommuniserer godt i praksissituasjon, søknads- og intervjuprosess
 • Alle fagene må være bestått
 • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
 • Gjennomført yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker i Vg2
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Les hele avtalen for salgsfaget, sikkerhetsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, logistikkfaget og yrkessjåførfaget (PDF)

Teknikk og industriell produksjon

Bilfaget, lette kjøretøy, bilfaget, tunge kjøretøy, billakkererfaget, bilskadefaget og reservedelsfaget:

 • Oppfyller krav til ungdomsrett (basis 1)
 • Har bestått alle fag fra Vg1 og Vg2 i utdanningsprogrammet med karakteren 3 eller bedre
 • Har gjennomfør praksis i yrkesfaglig fordypning i en av kontorenes godkjente lærebedrifter
 • Viser motivasjon for lærefaget ved intervju mot slutten av Vg2, samt er aktiv søker til læreplass
 • Har maksimalt 10 dager fravær inklusiv timefravær for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)

Les hele avtalen for bilfag (PDF)

Vi jobber med flere læreplassgarantier

Vi jobber med å få på plass avtaler for flere fag. Samarbeidsavtalene er inngått mellom Utdanningsetaten og opplæringskontor eller bransjeorganisasjoner innen de ulike utdanningsprogrammene.

Slik skaffer du deg læreplass

Les om hvordan du skaffer deg læreplass.

(Kilde: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/fag-og-yrkesopplaring/larling/lareplassgaranti-i-oslo/)

Er du fra Akershus, se også

«Læreplass på tre minutter«

https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=202529

Riverside ungdomshus - kompetansesenter for ungdom
Select Language
X