Riverside ungdomshus

Riverside-bygget på Grønland er hovedarenaen, og huser de fleste av aktivitetene.

Formål og visjon

Formålet og visjonen med prosjektet er å bidra til selvstendiggjøring av ungdom gjennom å skape en arena av ulike forebyggende og kompetansegivende tiltak. Konseptet er basert på tre hovedstrategier:

  1. Kompetanseheving
  2. Nærmiljøsatsing
  3. Trendutvikling

Riverside ungdomshus er finansiert av Oslo kommune og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og er for alle ungdomer i Oslo mellom 15 og 23 år.

Brukere

Alle mellom 15-22 år som ikke har fått skoleplass eller står uten jobb kan ta kontakt for praksisplass
(15-22 år for bruk av Internett-kafeén og Ungdomskafeen i 1. etg).

Riverside er et miljøfyrtårnRiverside ungdomshus har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2007.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Ønsker du å lese siste års Miljørapport for Riverside Kompetansesenter, ta kontakt med teamleder Carl Thomas Skalleberg pr. epost: carl.skalleberg@bgo.oslo.kommune.no.

Info in different Languages

English Deutch Français