Kurset er lagt opp slik at elevene skal være meget praktisk orientert. Det vil også bli noe muntlig kunnskapsformidling, men hovedsakelig vil dette være på en-til-en basis, utenom en generell innføring i “dagens tema” om morgenen. Kursets tempoplan tilsier at kurset vil gå over tre måneder som er normal bindingstid for praksisplasser. Ved behov kan både undervisningstid, kunnskapsmengde og praksisplassens varighet justeres. Dette både i de tilfeller hvor eleven bruker lang tid på å tilegne seg kunnskapene, og i tilfeller hvor eleven viser god forståelse og det er ønskelig å gå dypere inn i emnene.

Det vil bli lagt vekt på forståelse av engelsk, med særlig hensyn til engelske fag-uttrykk i data. Dette fordi engelsk er IKT- verdenens “offisielle” språk og det er viktig å ha noe forståelse av dette. Noe litteratur som brukes underveis vil være på engelsk. Dette fordi det kan være vanskelig å skaffe de nødvendige bøker på norsk.

Kursinnhold

Grunnleggende om maskinvare (hardware)

 1. De ytre enhetene, maskinen, skjermen, tastatur, mus, skriver
 2. De indre enhetene: hovedkort, prosessor, RAM, harddisk, ekspansjonskort (video/lyd/NIC)
 3. I/O, IRQ og DMA

Grunnleggende om programvare (software)

 1. Opperativsystemet (generelt om OS/bootprosessen)
 2. Drivere (hva er en driver?)
 3. Applikasjoner (forskjell på applikasjoner/ OS)
 4. Nettverk (TCP/IP)

Praktisk

 • Systeminstallasjon (OS = Windows xp/vista/win7)
 • Installasjon av nettverkskort (evt andre ekspansjonskort ettersom hva vi har, eks: lyd), skaffe drivere fra internett, sette opp skjermkort.
 • Installere nettverkskort, driver og oppkobling til internett.
 • E-post – en innføring i bruk av Windows Mail/Outlook

Applikasjoner

 • Windows filsystem (Nivå = Datakortets modul 2)
 • MS Word (Nivå = Datakortets modul 3)
 • MS Excel (Nivå = Datakortets modul 4)

Rammer

IKT verkstedet er ment å ha praksisplasser for ungdom i alderen 15-22 år. Praksistiden er på minst 3 måneder, og kan forlenges inntil 10 måneder totalt. Både undervisningen og praksis vil foregå på dagtid (09:30 – 15:30). Et eget kursbevis skal dokumentere ferdigheter og tilegnede kunnskaper. På sikt vil det være ønskelig å kunne gi kurstilbud i Datakortets fire grunnleggende moduler samt e-post og internett.

Målsetning

IKT verkstedet skal forsøke å gi en grunnleggende forståelse for hva en pc er. Det er et mål at elevene skal kunne sette sammen en PC fra komponenter, samt feilsøke grunnlegende feil, så som korrupte drivere / HW-feil, skille mellom disse, få en forståelse for hva som er opperativsystem og hva som er applikasjoner, hva som er drivere og hvordan disse feilsøkes. Installasjon av operativsystem (Windows Xp/ Vista/Win7), nettverkskort og TCP/IP, koble til skriver og skrive ut.

Andre aktiviteter

 • Felleslunsj (siste fredag/mnd)
 • Jobbsøkerkurs (obligatorisk for alle på praksis)
 • Kurs i personlig økonomi
 • Kurs i utfylling av selvangivelse
 • Turer/ekskursjoner:
  • Teknisk museum
  • Skolebesøk (skole, folkehøyskole)
  • Andre turer i regi av første etasje
 • Prosjektarbeid (prosjektuke)
 • Utstilling av prosjektarbeider
 • Publisering av arbeider på riverside.no og sosiale medier
 • Jule- og sommeravslutning

———————————————

Copyright © Riverside ungdomshus
Sist oppdatert: 21.09.2016

Praksisplass-brosjyre